Bezpečná zábava

Ačkoli někteří zlí jazykové tvrdí, jak nebezpečné nářadí trampolíny jsou, v zásadě jediné nebezpečí vzniká pouze při nedodržování bezpečnostních pravidel a zásad a při podceňování ochranných prvků a včasné výměny vadných dílů https://www.goodjump.cz/nahradni-dily-na-trampoliny. Jako každý výrobek sportovních potřeb je občas nutné trampolínu zrevidovat a kontrolovat její stav, zejména nosnou konstrukci, dopadovou plochu, kryt pružin a ochrannou síť. Důležité je také její správné umístění a využívání pouze jednou osobou.

upnutí

Ideální pro děti i seniory

Jedno z mála tělocvičných nářadí, které je vhodné pro široké věkové rozpětí mužů i žen. Zejména senioři často trpí degeneracemi kloubních pouzder a problémy s pohybovým aparátem a jsou výrazně omezováni v pohybových aktivitách. Tento způsob cvičení je ideální k udržení tělesné vitality a duševní svěžesti.

Srdeční a mozková činnost

Choroby srdce a cév a mozkové příhody jsou spolu s rakovinou varovným mementem, které zasahuje celou západní civilizaci. Odklonili jsme se příliš od přirozených přírodních zákonů a sami na sobě nyní poznáváme, že něco není v pořádku. Současné moderní trendy zdravé výživy a dostatečného pohybu se však tento proces snaží zvrátit a částečně se to také daří uskutečnit. Z hlediska pohybových aktivit je ale podstatné zmínit, že musí jít o pohyb pravidelný a přiměřený, zároveň dostatečně účinný a šetrný k pohybovému aparátu. A zde často narážíme na dilema, co vlastně provozovat za sport? Většina sportovních odvětví totiž přetěžuje páteř a klouby a největší problém vzniká u osob s nadváhou a obezitou.

pružiny

Snižování hmotnosti

Právě skákání na trampolíně je ideálním pomocníkem zdravého hubnutí, kdy se rozproudí krevní oběh, dobře pracuje i lymfatický systém a tělo má dostatek prostředků k tomu spalováním kalorií odbourávat tukové vrstvy v podkoží i mezi orgány. Zároveň je tento způsob hubnutí zábavný a je poměrně snadné dodržet pravidelný cvičební režim.