ÄŒlovÄ›k si velice snadno dokáže zvyknout na to, že je možno obklopovat se pouze kvalitními a dokonalými vÄ›cmi, kterému dokáží pÅ™inášet pocit Å¡tÄ›stí, radosti a uspokojení. Na nÄ›které tyto vÄ›ci je potÅ™eba mít dostateÄné finanÄní zabezpeÄení. Tak například koupit si perfektní automobil je urÄitÄ› mnohem více o penÄ›zích, než si říci, že si pořídím opravdu bájeÄné boty, ve kterých budou mé nohy jako v bavlnce, nebo tÅ™eba luxusní kabát, kterými budou závidÄ›t kolegynÄ› v práci.

Jeden za všechny…

Pokud chceme mluvit o dokonalosti, můžeme se odpoutat od neživých vÄ›cí a zaměřit se také na lidskou dokonalost, na vlastnosti, které by mÄ›ly být každému ÄlovÄ›ku vlastní, tedy lidské. Pokud se vrátíme do roviny vÄ›cné, tak bychom nemÄ›li zapomínat na jídlo a pití, které nám samozÅ™ejmÄ› také dokáže pÅ™inášet pocit uspokojení, Å¡tÄ›stí a radosti. Záleží velmi výraznÄ› na tom, jak kdo moc tuto oblast preferuje. Jedno je vÅ¡ak naprosto jasné. Můžeme hovoÅ™it o automobilu, o botách, o lidských vlastnostech, můžeme o tÄ›chto vÄ›cech polemizovat a každý může mít svůj vlastní odliÅ¡ný názor, ale pokud vyslovíme spojení jako kvalitní káva, myslím, že jsou vÅ¡ichni za jedno.