Dnešní trh vykazuje stále nedostatek pracovních sil napříč obory, i z tohoto důvodu j zapotřebí své zaměstnance motivovat. Pro přilákání a následné udržení kvalitních pracovníků je zapotřebí rozmanitý systém benefitů. Ty tam jsou doby, kdy pro spokojenost zaměstnanců stačily stravenky nebo zvýhodněné zaměstnanecké slevy. Pomalu ale jistě slýcháváme o zaměstnaneckých benefitech, které nabízí zaměstnavatelé v západních zemích, a vyžadujeme stejnou dávku velkorysosti. Jsou to právě ambiciózní mileniálové, kterým už nestačí stálá pracovní doba, a naopak chtějí si i v práci ponechat svobodu, na kterou se až doposud v pracovní rovině dívalo s opovržením.

firemní stravování

Podle nejnovějších statistik je pro zaměstnance při výběru rozhodující nejenom výše měsíční odměny, ale hlavně benefity, které s sebou pracovní místo přináší. Lukrativnost pracovního místa už tedy dávno není dána jen výší platebního ohodnocení a přístupu nadřízených.

Mezi časté benefity, které nabízí většina zaměstnavatelů, patří firemní stravování nebo alespoň náhrada ve formě stravenek. Tento benefit však už představuje jakýsi standart, který povětšinou žádného potencionálního zaměstnance příliš neocení. Firemní stravování Praha jistě ocení zaměstnavatelé, kteří nechtějí své zaměstnance odbýt jen jednorázovými stravovacími kupóny.

Ve světě už téměř standardem, u nás se tento trend začal hojněji objevovat až s příchodem celosvětové pandemie. Flexibilní pracovní doba nebo práce s domova by mnoho zaměstnanců přivítalo s jásotem. Bohužel tento benefit nabízí jen malé procento firem.

stravovávní

S nadšenými ohlasy z řad zaměstnanců je vítán i zkrácený pracovní týden. Po vzoru severských zemích i Češi doufají v čtyřdenní pracovní týden. Navíc je dokázáno, že zaměstnanci za kratší pracovní dobu odvedou stejné množství práce. Ovšem u řady zaměstnavatelů se tento trend setkává spíše s opovržením.