Hotel Primavera, který se nachází v mÄ›stÄ› Plzeň, není jen místem, kde se pohodlnÄ› vyspíte. Nabízíme vám i kvalitní a moderní kongresové centrum, kde můžete dÄ›lat jak Å¡kolení, tak i například pÅ™edvádÄ›cí akce nebo například svatby. NaÅ¡e centrum je vybaveno nejmodernÄ›jším zařízením a na pÅ™enos obrazu a zvuku a díky tomu budete dozajista zcela spokojení. PÅ™i jakékoli akci tohoto druhu vám nabízíme i zajiÅ¡tÄ›ní jak pití, tak i jídla a navíc i nocleh. Díky tomu jsme doopravdy tím nejlepším místem, kde se může konat jakákoli akce, jak soukromá, tak i veÅ™ejná. Neváhejte a sami se jednoduÅ¡e pÅ™esvÄ›dÄte o tom, že jsme pro vás tou nejlepší volbou.

Naše centra mají velkou kapacitu

Další výhodou toho, že se obrátíte na naši firmu j i to, že máme doopravdy velkou kapacitu. Náš sál může pojmout přes dvěstěpadesát lidí a díky tomu není problém vejít se sem i s velkou skupinou lidí. Podívejte se na naše webové stránky, kde najdete všechny potřebné informace a také fotky toho, jak naše kongresové centrum vypadá.