Každý z nás chce, aby jeho domov byl útulný a bezpečný. Bohužel, i do toho nejlépe udržovaného domu se mohou nastěhovat nezvaní hosté. Nejčastěji se jedná o drobný hmyz, jako jsou švábi, škvoři, štěnice či blechy, ovšem mohou se zde ubytovat také myši či dokonce potkani.

Je jasné, že jejich přítomnost není vítaná. A zdaleka nejde jen o to, že se těchto tvorů většina lidí štítí. Hlavním problémem je fakt, že mohou působit škody v domácnosti, především pak v uskladněných potravinách, ale také přenášet nejrůznější nemoci.

mys4

Není tedy pochyb o tom, že pokud se u nás objeví, je potřeba se jich co nejrychleji zbavit, dříve než jejich počet přeroste únosnou míru. Zpočátku každý zkouší domácí prostředky či nejrůznější komerčně prodávané přípravky, avšak ty v mnoha případech nejsou dostatečně účinné. Nakonec tedy nezbude nic jiného, než zavolat na pomoc odborníka.

To je krok, ke kterému se většina z nás nerada uchyluje. Jistě, deratizátoři mají k dispozici mnohem účinnější přípravky i lepší možnosti, jak si se škůdci v domácnosti poradit. Avšak za svou práci si nechají zaplatit. A mnoha lidem se zdá cena deratizace příliš vysoká. Ovšem je tomu skutečně tak?

svab1

V první řadě je nutné si uvědomit, že zde musí být zahrnuty veškeré náklady, které s danou prací firma má, aby se jí její činnost vůbec vyplatila. Sem patří nejen použité přípravky a materiál, ale také amortizace přístrojů včetně automobilu, pohonné hmoty i mzdy zaměstnancům. A je pochopitelné, že čím větší bude ošetřovaná plocha a čím déle zde pracovníci stráví, tím bude výsledná částka vyšší.

Opominout nesmíme ani zisk oné firmy. Přeci jen, právě kvůli němu to dělá. A zde přicházíme k jádru problému: jak velkou část sumy, kterou zaplatíme, by měla tato položka tvořit? To je samozřejmě velmi individuální, avšak je rozhodně dobré si to uvědomit dříve, než sjednáme smlouvu, a vše si spočítat. Tak budeme vědět, zda nepřeplácíme.