Centrum pro opravu autoskel VaÅ¡eho osobního automobilu, nákladního vozidla i stavebního stroje naleznete na spolehlivé pražské adrese ověřené spoleÄnosti, jejíž kvalifikovaní a zkuÅ¡ení pracovníci se svými bohatými schopnostmi staÄí nejen na opravy drobnÄ›jších defektů způsobených odlétávajícími neÄistotami z povrchu vozovky, ale také na komplexní výmÄ›nu celých sklenÄ›ných bloků, k jejichž rozbití doÅ¡lo v důsledku kolize. Homologované autosklo praha si nechejte vymÄ›nit zdarma. Montážní práce Vám zaplatí VaÅ¡e pojiÅ¡Å¥ovna, pÅ™iÄemž s formálními náležitostmi žádosti o úhradu Vám na základÄ› Vaší plné moci pomohou servisní technici.

Máme v oboru servisních prací dlouholeté zkušenosti

ObraÅ¥te se pro recepturu na úspěšný stav Äelního, zadního i boÄního skla u VaÅ¡eho automobilu, bez ohledu na jeho typ, na certifikovaný servis, jehož autosklo praha vyhovuje po vÅ¡ech stránkách bezpeÄnostním standardům a kvalitativním normám, jež jsou pro oblast, kterou pÅ™edstavují sklenÄ›né Äásti motorizovaných jednotek, stanoveny zákonnými pÅ™edpisy.