Proč je design webových stránek města, například webdesign Brno, důležitý


Proč je design webových stránek města, například webdesign Brno, důležitý

Je faktem, že v dnešní době se mnoho interakcí s úřady dělá elektronicky. Elektronicky vyplňujeme a posíláme formuláře či žádosti, píšeme připomínky k návrhům města. Tento vývoj je přirozenou reakcí na zvýšené využívání internetu ve spojení s lidskou touhou po zjednodušování.

Ovšem k tomu, aby tyto stránky skutečně plnily svůj účel, tedy usnadňovaly komunikaci a předávání informací lidem v dané obci, musí splňovat několik požadavků. A ty často nemusí být pro úředníky, kteří často nemají s počítači příliš zkušeností, vyjma těch běžných uživatelských, nic snadného.

gps4

Přesto je třeba říci, že vzhled webové stránky, jako je například webdesign Brno Imperial Media, je pro úspěch tím snad nejdůležitějším faktorem. Co vše by tedy měl obsahovat?

V první řadě je to přehlednost. Musíme totiž počítat s tím, že web města budou využívat i lidé, kteří si s počítači příliš nerozumí. Je tedy zapotřebí vše udělat co nejjednodušší a nejpřehlednější, aby i člověk, který není příliš nadán inteligencí, se byl schopen v tom vyznat a najít přesně to, co potřebuje.

internet1

Velmi důležité také je, aby byla tato internetová stránka pravidelně aktualizována. Hned na úvodní stránce by měly být novinky, například zprávy ze zasedání městské rady, zveřejnění rozpočtu města a podobně. Je důležité, aby lidé pochopili, že zde naleznou aktuální údaje a formuláře.

To nás přivádí k dalšímu bodu. Veškeré tiskopisy, které zde budou nalezeny ke stažení či k vyplnění by měly být aktuální. Jistě, je možné mít zde i staré, archivní verze, avšak u nich by vždy mělo být jasně uvedeno, že již neplatí. Avšak ty aktuální by zde měly být vždy.

To se samozřejmě týká i veškerých dokumentů města, které jsou zde zveřejňovány. Je třeba si uvědomit, že tyto webové stránky plní podobnou funkci jako nástěnka města, a platí pro ni proto stejná pravidla, co se uveřejňování dokumentů týče.

Jak je vidět, není to zrovna jednoduchá práce, kterou by zvládl každý. Proto je někdy výhodnější, pokud si města najmou profesionální firmu. Pak budou mít jistotu, že vše je tak, jak má být.

4.5/5 - (2 votes)