Ubytování Lednice Valtice může být výchozím místem pro rekreační pobyt na jednom z nejzajímavějších míst střední Evropy. Tato oblast byla zařazena mezi památky světového dědictví UNESCO, je velmi rozmanitá a můžete tu na malé ploše obdivovat krásu lužních lesů, luk, rybníků a vinohradů, a to vše prostoupeno unikátními historickými památkami.

zámek Lednice

Obě místa (Lednice a Valtice) jsou mezi sebou propojena poměrně nezvyklým způsobem. Nebývá totiž často zvykem stavět silnice tak, aby šlo o přímý směr v délce necelých sedmi kilometrů. Většinou se cesty různě klikatí a využívají k zatáčkám terénních nerovností, zde je terén poměrně členitý a kopcovitý, ale i přesto je silnice č. 422 vedena v přímém směru. Leží v samotném centru tzv. Lednicko-valtického areálu, který tu vznikl v období aktivní činnosti rodu Lichtenštejnů, ve snaze vybudovat nejrozsáhlejší krajinný park ve střední Evropě.

Unikátní výtvor na ploše 283 čtverečních kilometrů

Šlechticům se jejich záměr vydařil, jde o evropský unikát, kde můžete spatřit nivu řeky Dyje s lužním lesem, soustavu rybníků napájených potokem Včelínek, v okolí Valtic četné vinohrady, působivou železniční trať s architektonicky cennými nádražními objekty a samozřejmě mnoho zajímavých romantických staveb, např. Apollonův chrám, Janův hrad, Minaret Lednice a nejkrásnější skvost jižní Moravy – zámek Lednice s přilehlým skleníkem.

přehrada Nové Mlýny

Pavlovské vrchy a Nové Mlýny

Jestliže se rozhodnete trávit tu alespoň část své dovolené, nemusíte být vázáni pouze na krajinný park přetvořený lidskou rukou, v blízkém okolí jsou další zajímavosti, kam se můžete vydat s celou rodinou autem, anebo tam zamířit po některé z desítek značených cyklostezek. Neměli byste si nechat ujít Chráněnou krajinnou oblast Pálava, vodní nádrž Nové Mlýny, zámek v Mikulově a vyhlášená vinařská centra Velké Pavlovice a Hustopeče nad Bečvou.

Odtud je to také jen pár desítek minut do Bratislavy nebo do Vídně, pobyt můžete zajímavě okořenit i plavbou po Dunaji, anebo se vydat Podunajskou stezkou, která je nejznámější cyklistickou trasou v celé Evropě.