Dokážete si představit, jak by asi vypadal život bez slunce? Kdybychom museli žít v podzemí a simulovat sluneční pochody na obloze umělým osvětlením? Samotná představa se zdá příšerná, ovšem mnozí z nás se svým životem tomuto scénáři přibližují.

plnpspektrální žárovka

Možná si to ani neuvědomujete, ale většina světelných zdrojů nevyzařuje takové světelné spektrum, které by pokrylo komplexní světelnou sluneční energii. Až na jedno – plnospektrální tzv. zdravé světlo. Většinou máme v domácnostech či na pracovištích k dispozici nějaký kompromis, buď přizpůsobujeme barvu světla z umělých zdrojů pracovní činnosti, nebo odpočinku. Někde převládá studená, jinde teplá bílá, s odstíny o teplotě chromatičnosti vysokých či nízkých hodnot, které podporují bdělý stav, anebo naopak uvolnění a relax.

Nejpřirozenější umělé osvětlení je ovšem takové, které nemusí dělat žádné kompromisy. Plné spektrum má velký význam pro celou řadu biochemických procesů v našem těle, souvisí s tzv. orgánovými hodinami – denními (a nočními) cykly. Plnospektrální žárovky a zářivky se již, alespoň sporadicky, objevují na pracovištích – v některých kancelářích, experimentálně i ve školách a zdravotnických zařízeních.

sluneční svítání

Musíme si uvědomit, že v pracovním procesu trávíme velké časové rozpětí uzavřeni v budovách, kam proniká jen část slunečního záření okenními tabulemi, a někam dokonce neproniká vůbec, např. do výrobní haly. Pokud nahradíme stávající nevhodné osvětlení plnospektrálním, odrazí se to na našem zdraví, i pracovním výkonu. Souvislé světelné sluneční záření působí příznivě na hormonální systém, tlumí deprese a úzkostné stavy, projevy agresivity a další psychické problémy.

Vývoji, výrobě a příznivým zdravotním dopadům plnospektrálních svítidel se věnuje dnes řada společností a lze jednoznačně říci, že se jedná o světelnou techniku budoucnosti. Pochopitelně však záleží hlavně na nás, zda nahradíme nevhodná svítidla zdravější a přirozenější variantou.