Osoby se zdravotním postižením se nachází v běžné společnosti, klasické zástavbě a mnohdy o tom ani nevíme. Jsou sice nějakým způsobem znevýhodněni oproti lidem bez postižení avšak díky službám a pomůckám pro ně určeným dokážou žít úplně stejně jako ostatní. Co jim můžeme nabídnout?

elektrický vozík

Poradenství je v podstatě prvním krokem, který poskytuje každá organizace. Pro osoby se zdravotním postižením je nejlepší oslovit organizaci zabývající se sociálními službami, kde se jim bude věnovat sociální pracovník. Pro rodiče dětí se zdravotním postižením je zde raná péče, kde jim pomůžou opravdu již od brzkého věku dítěte. Poradenství je nejdůležitější v době, kdy je postižení čerstvé, třeba po úrazech s trvalými následky, popřípadě při narození dítěte. Sociální poradenství je zdarma!

Pro ty, kteří potřebují již pomoci a poradenství nepostačí, jsou zde také varianty pomoci. Můžeme je rozdělit na tu pomoc, která jim pomůže zůstat co nejvíce soběstační v původním prostředí domova, a na pobytové služby, určené pro ty, kteří již nemohou či nechtějí žít sami a chtějí se uchýlit pod ochranu nějaké organizace. V první kategorii najdeme především služby osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské služby pro nevidomé, nebo tlumočnické služby pro osoby s postižením sluchu. Dále sem také můžeme zařídit takzvané ambulantní sociální služby, kam uživatel dochází. Sem patří aktivizační služby, terapeutické dílny, sociální rehabilitace, centra denních služeb či denní stacionáře.

manuální vozík

Využít také můžete poradenství a půjčovny pomůcek pro zdravotně postižené. Tyto půjčovny jsou vhodné třeba na přechodnou dobu, než se vyřídí vlastní kompenzační pomůcky přes pojišťovnu. Samozřejmě se nedá půjčit úplně vše, jedná se většinou o věci základní. Takže třeba invalidní vozík elektrický si jen tak nepůjčíte, ale ten manuální není problém zapůjčit právě třeba na dobu, než vám pojišťovna schválí ten elektrický.