Jak vyklidit byt a nebytový prostor

Zajistěte si vozidlo – vyklidit prostor plný „harampádí“ je snadné, pokud máte kam jej umístit. Je to většinou práce s čistou hlavou, můžete se s ní odreagovat a hlavně je rychle vidět výsledek vaší činnosti. Potřebujete ovšem větší vůz s nákladovým prostorem, případně s přívěsným vozíkem, a ten si můžete pronajmout. Pronájmy lze zajistit i na pouhých několik hodin, ale samozřejmě i na delší dobu dnů či týdnů. Pro vyklízení pozůstalostí však většinou stačí tři až šest hodin času.

staré krabice

Máte kde zaparkovat? Stává se, že se s nadšením vrháte do vyklízení bytu, pronajmete si vůz z půjčovny dodávek Praha, a záhy zjistíte, že nemáte kde parkovat. To je pozdě – myslete na to s předstihem alespoň pěti týdnů – to je totiž běžná lhůta úřednického postupu při žádosti o výjimku pro parkování v centru Prahy a v některých dalších velkých městech.

Pozor na toxické odpady a materiál – v mnoha případech při vyklízení skladů, ale i např. pozůstalostí (sklepů, půdy atd.) se lidé setkávají s toxickými látkami, jako jsou barvy a ředidla, benzín, toluen, různé jedy na hlodavce, herbicidy a pesticidy, osvětlovací tělesa s obsahem rtuti atd. Buďte na tyto okolnosti připraveni a mějte včas zajištěné místo, kam toto odvézt. Mohou vám v tomto případě pomoci pověřené osoby na městských úřadech.

vyklízení garáže

Vozidlo musíte vrátit v pořádku – že musíte dbát na takový styl jízdy, aby nedošlo k nehodě či k poškození vnější části vozidla při manipulaci s břemeny je samozřejmé, ale to se týká i interiéru. Nezanedbávejte každý detail – všechny převážené věci musíte zajistit ve voze proti pohybu a chránit interiér před znečištěním, zvláště pak od barev, maziv a podobných špatně odstranitelných látek. Každý škrábanec, rýhu, prasklinu a deformaci vám půjčovna nechá zaplatit. Zároveň nezapomínejte vrátit vozidlo s dotankovaným palivem.